Abja Valla Õpilasmalev 2017

 

Abja Valla Õpilasmalev toimub 3. juulist- 14. juulini. Õpilasmalev pakub võimalust teenida endale taskuraha, praktiseerida meeskonnatööd ning teha heakorratöid oma koduvallas. Lisaks töö tegemisele pakume võimalust osaleda üritustel (nt. piknik, ühine jalgrattamatk, „töövahetus“ naabermalevaga, esmaabi kursus, Töötukassa töötuba jpm). Kõik malevlased saavad endale Eesti Õpilasmaleva särgid.

Kandideerima ootame kõiki Abja valla registris olevaid või Abja Gümnaasiumis õppivaid noori, kes on vähemalt 13- aastased.

Õpilasmalevasse kandideerimine toimub: 8. maist kuni 19 maini.

Dokumente saab esitada Abja Noortekeskusesse E-R 12.00-19.00 või digitaalselt allkirjastatult aadressile abjanoortekeskus@gmail.com.

Töövestlused kandidaatidega toimuvad: 22. maist kuni 25 maini.

Vestluskomisjoni kuuluvad: Maie Bratka, Imre Jugomäe, Liisi Rääbus, Kristi Reinson

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: Avaldus, CV ja motivatsioonikiri. Dokumendi vormid saab paberkandjal Abja Noortekeskusest E-R 12.00-19.00 või alla laadida Abja Noortekeskuse kodulehelt (noortekeskus.abja.ee).

Dokumentide täitmisel on vajadusel abiks Abja Noortekeskuse töötajad. Selleks tuleb broneerida endale nõustamise aeg aadressil abjanoortekeskus@gmail.com.  või leppida see kokku Abja Noortekeskuses. Lisaks pakume võimalust dokumentide täitmiseks kasutada noortekeskuse arvutit.

Vestluse aeg teatatakse kandidaatidele, siis kui dokumentide  vastuvõtmine on lõppenud. Vestlusele tullakse paarikaupa. Õpilasmalevasse saab tööle 15 noort, kelledega sõlmitakse vanema nõusolekul tööleping.

Dokumentide täitmine ning motivatsiooni kirjapanek on osa olulisest õppeprotsessist. Noortel on võimalus proovida kuidas käib tööle kandideerimine päris maailmas. Vestlus võimaldab noorel oma kandidatuuri kaitsta. Läbi kandideerimisprotsessi saavad noored praktilise kogemuse, mille abil hiljem tööturul edukamalt läbi lüüa. Lisaks paneb dokumentide täitmine noort endasse vaatama ning oma oskusi ja motivatsiooni hindama ja väljendama. Noor mõtleb enda jaoks läbi milleks ja kellele ta malevasse tuleb.

 

 

Juhend motivatsioonikirja kirjutamiseks

õpilasmaleva avaldus

CV

 

Edukat kandideerimist!

 

Abja Noortekeskuse töötajad

 

 

« Older Entries Recent Entries »