Kohaliku omavalitsuse noortevolikogu liikmeks võivad olla noored vanuses 13–26, kelle elukoht on registreeritud või õpib konkreetse omavalitsuse haldusüksuse territooriumil. Noortevolikogusse saavad kuuluda õpilasesinduste ja noorteühingute esindajad ning ka organiseerumata noored (noored, kes ei kuulu noorteorganisatsiooni või -gruppi). Noortevolikogu liikmete valimisel peab lähtuma demokraatlikkuse põhimõtetest.

Noortevolikogu tagab noortele võimaluse:
* rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu;
* omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega;
* saada heaks kodanikuks;
* aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus;
* tutvuda demokraatia põhimõtetega.

Abja Valla Noortevolikogu loodi 2012. aastal ning hetkel on koosseis:

1 Mario Kekišev
2 Liisi Rajamäe
3 Carmen Raal
4 Mariah-Theresa Turbel
5 Meeliann Kosk
6 Kelli Välba
7 Deiro Palulill
8 Janek- Jürgen Tammai
9 Marike Kiivit
10 Rainer Nellis

Abja noortevolikogu määrus

Abja valla noortevolikogu koosoleku protokollid

LIITUMISAVALDUS

Tegevuskava 2014

Meediakajastus

http://abjanv.blogspot.com/2015/05/projekt-kindlalt-edasi-23-24052015.html