noortetugila

Programm NOORTE TUGILA

 

Abja Noortekeskus on partneriks Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) poolt koordineeritavale programmile “Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programm”, mis on seadnud eesmärgiks pakkuda 2016-2018 lisatuge ligi 8800-le 15-26 aastasele noorele.

 

Eesmärk on noorte, kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu. Tugitegevused on suunatud kohalikule tasandile ehk noorele võimalikult lähedale ja tema igapäevaelu keskkonda.  Tegevuskava keskendub noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele otsiva noorsootöö kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema. Ühe noore kohta nähakse programmis aktiivset olekut üks kuni kuus kuud. Programmi lõppedes jälgitakse noore tegevusi veel vähemalt 6 kuud.

 

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Tegevuste finantsiliseks mahuks üle Eesti on 3,1 miljonit eurot.

 

Lisainfo: Kui soovite infot Mulgi Noorte Tugila (piirkond – Abja, Halliste, Karksi vald ja Mõisaküla linn) kohta, võtke ühendust: Kerstin Reiga.

Kontakt: telefon 55560847, email: kerstin@abja.ee, http://www.facebook.com/noorsootootaja.kerstin 

Kui soovite üldinfot, võtke ühendust: Heidi Paabort (heidi.paabort@ank.ee, 5809 1010) , Kerli Kõiv (kerli.koiv@ank.ee, 53403309) , www.ank.ee

Noorte Tugila:  http://www.tugila.ee

 

logodtugilale